Νοννος, Διονυσιακά

Αρχίστε ρυθμικά, χτυπήστε τα τύμπανα, Μούσες,

Δώστε μου στο χέρι τον θύρσο του ένδοξου Διονύσου

Αλλά κυρίως φέρτε μου τον πολύμορφο Πρωτέα

Να δεί τις τελετές από το κοντινό νησί της Φάρου

Επειδή αλλάζει μορφές συνεχώς, όπως και ο ύμνος μου!

Αν συρθεί ως δράκοντας κυκλώνοντας καραβι

Ευθύς θα θυμηθώ τους θύρσους  των Γιγάντων

Καμωμένους από κισσό,με φίδια που ανακρέμονταν

Αν βρυχηθεί ως λεοντας με σειόμενη χαίτη,

Ανατρέχω στον Βάκχο, τότε που θήλαζε την Ρέα

 ζώντας σε αγέλες λεονταριών, μελαγχολική

Αν έρθει αστραπή,σαν λεοπάρδαλης σαϊτα

Τιμώντας την γενιά που συναρπάζει,του Δία

Την γενιά κι εγώ θα υμνήσω, όταν στων ελεφάντων

Την ράχη οδήγησε να λυώσουν ινδικές παρδάλεις

Δείγμα, 17 Μαρτίου 2003

Advertisements