Άβδηρα, πόλη στην Θράκη, αποικία Κλαζομενίων και Τηίων, κατακτήθηκε από τον Φίλιππο το 343πΧ. Αβιλυκή πόλη πάνω σε ποτάμι και ακρωτήριο μετά τις Ηράκλειες στήλες της Λιβύης, απέναντι στα Γάδειρα.Σήμερα Αβύλη.  Αβρότονον, πόλη και λιμάνι  στην χώρα των Λωτοφάγων. «Αβρότονο» είναι είδος αψίνθου.  Άβυδος, πόλη της Φρυγίας απεναντι από την Σηστό της Θρακικής Χερρονήσου.Επτά στάδια από την απέναντι ακτή,30 κατ΄άλλους. Θέατρο της ιστορίας της Ηρούς και του Λεάνδρου. Αγκών, πόλη της Ομβρικής.Ιδρύθηκε από Συρακουσίους. Αγορά,μεσόγεια πόλη στο στενότερο σημείο της Θρακικής Χερρονήσου. Ο Ηρόδοτος (7.58) αναφέρει ότι από εδώ πέρασε ο Ξέρξης και υπήρχε διατείχισμα. Αδάνη, εμπορικός σταθμός στην Κιλικία. Και Αδάνη. Παλαιό όνομα Βάτνα. Τα Άδανα. Αδραμύττιον, πόλη της Λυδίας στην Λεσβιακή χώρα.Αρχικά λεγόταν Πήδασος. Την ενίσχυσε ο Άδρασυς, Λυδός, ο αδελφός του Κροίσου. Αδρίας ή Ιόνιος κόλπος Αδρύμητος,μεγάλος  κόλπος όπου και η μικρή Σύρτις.Υπήρχε και ομώνυμη πόλη Τυρίων, που κατέλαβε ο Αγαθοκλής το 310 πΧ. Σήμερα, η πόλη Σους. Αδυρμαχίδαι. Λαός Λιβυκός, που τον κατοικεί αιγυπτιακή χώρα.Ξεκινούν από την πόλη Θώνιδα και φτάνουν στην πόλη Άπιδα.Η περιοχή έχει ένα νησί, τον Φάρο, την λίμνη Μάρεια,και έως την Άπιδα υπάρχουν πολλά λιμάνια και οικισμοί, ενώ σχηματίζεται ένας κόλπος, ο Πλίνθινος.Τα τρία πιό σημαντικά σημεία του είναι η Λευκή ακτή, ο Λαοδαμάντειος Λιμένας και ο Παραιτόνιος λιμένας.Και Ηρόδοτος, 4,168. Αηδωνία, νησί μεταξύ μικρού Πέτραντος και Χερρονήσου, με αγκυροβόλιο στους Μαρμαρίδες της Λιβύης Αθήναι .Άθως ,όρος στην Μακεδονία Αίας, ποταμός που περνάει από την Απολλωνία της Ταυλαντίας.Πηγάζει από το όρος Πίνδος,πάνω από την Απολλωνία.Κατά τον Εκαταίο, ο Αώος, που όμως βρίσκεται νοτιότερα. Αιγαί, μεσόγεια πόλη πάνω από την Κύμη, στην Λυδία.Σχετίζεται με το ακρωτήριο Λεγιά. 

Αιγαί, πόλη της Αχαϊας.μεταξύ Αιγείρας και Βούρας, επί του ποταμού Κράθιος. Αναφέρεται από τον Όμηρο. 

Αιγαίου πελάγους νησιά.Σκύρος, Ίκος,Πεπάρηθος, Σκίαθος 

Αίγειρα, πόλη της ΑχαΙας. Ενώθηκε αργότερα με τις Αιγές. Στην Ευρωστίνη, με επίνειο. 

Αίγινα,νησί και πόλη με δύο λιμάνια: το «κρυπτό» και το εμπορικό,όπου κατά τον Παυσανία, είχε μεγαλύτερη κίνηση. 

Αιγίπιος ποταμός στην χώρα των Μελαγχλαίνων, στον Εύξεινο πόντο.Συνδέεται με τον θεσσαλικό μύθο του Αιγιπιού και της Τιμάνδρας. 

Αιγός ποταμοί,στην Χερρόνησο της Θράκης, στο Ελλήσποντο.Απέναντι από την Λάμψακο,στο Ιντζέ λιμάν του χωριού Καράκοβα. 

Αιγόσθενα, πόλη των Μεγαρέων,άλλοτε υπαγομένη στον Αγχηστό των Βοιωτών. 

Αίγυπτος, χώρα που ανήκει τόσο στην Ασία, όσο και στην  Λιβύη.Σύνορο Ασίας και Λιβύης είναι ο Νείλος. Το Ασιατικό τμήμα της Αιγύπτου ξεκινά από την Ασκάλωνα και φτάνει στην Πηλουσιακή εκβολή του Νείλου, ενώ το Λιβυκό της τμήμα περιλαμβάνει ολόκληρη την περοχή μετά το  δέλτα του Νείλου και φτάνει έως την πόλη Άπιδα, στο τέλος της χώρας των Αδυρμαχιδών.Το δέλτα του Νείλου έχει επτά «στόματα» (κλάδους, εκβολές): το Πηλουσιακό, το Τανικό,το Μενδήσιον, το Φατνιτικόν, το Σεβεννυτικόν, το Βολβιτικόν και τελευταίο προς την δύση του Κανωβικό. Στο Δέλτα αναφέρονται οι πόλεις Πηλούσιο, Τάνις, Μενδήσιον, Σεβέννυτος, Βούτος και Θώνις. Επίσης η λίμνη Μάρεια. Η Αίγυπτος έχει σχήμα πελέκεως, με στενό σημείο στην Μέμφιδα, ενώ είναι μεγαλύτερη σε έκταση στο νότιο παρά στο βόρειο τμήμα της.Το κείμενο έχει σοβαρά κενά στην αρχή της περιγραφής. 

Αιθαλία νήσος οικουμένη.Η Έλβα.Αιθαλία λεγόταν επίσης η Χίος και η Λήμνος. 

Αιθίοπες οι μεγάλοι. Με την έννοια του σωματικού μεγέθους, όπως αναλύεται στο τμήμα του Περίπλου γιά την Καρχηδόνα.Αναφέρονται και ως Ιεροί. 

Αιθιόπων μεγάλη πόλη πάνω σε πλωτό ποταμό, στο εσωτερικό της Λιβύης, που την επισκέπτονται οι Φοίνικες έμποροι. 

Αίνεια, ελληνική πόλη στην Μακεδονία.Κατά μία παράδοση, ο Αινείας εδώ έθαψε τον Αγχίση. Μεταξύ Αγγελοχωρίου και Μηχανιώνας, στο μεγάλο Έμβολο. Ανήκε στην χώρα της Ραικήλου, που παραχωρήθηκε στους πεισιστρατίδες από τους Μακεδόνες. 

Αινιάνες, λαός και χώρα μεσόγεια, που συνορεύει με τους Μαλιείς, κι από αυτήν διέρχεται (ή πηγάζει) ο Σπερχειός ποταμός.Και Ενιήνες. Ιδρυτές της Οιταίας αμφικτυονίας.Εχθροί των Φωκέων και άποικοί τους έχτισαν πόλη στην Υρκανία. 

Αινίων τείχη, οχύρωμα στην Θράκη 

Αίνος πόλη στην Θράκη 

Αιολίς, χώρα μεταξύ Τρωάδος και Λυδίας, όπου βρίσκονται οι πόλεις Κεβρήν, Σκήψις, Νεάνδρεια,’Αντανδρος, Πιτύεια.Στα χρόνια του Περίπλου έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις των αιγαιακών χωρών της Μικρασίας, αφού οι αιολικές πόλεις κατα την αρχαιότερη παράδοση, ήταν δώδεκα: Κύμη, Λάρισα,Νέον Τείχος,Τήμνος, Κίλλα, Αιγειρόεσσα, Πιτάνη, Αιγαί,Μύρινα,Γρύνεια, Σμύρνη, Νότιον.Καμιά τους δεν ανήκε στην Αιολίδα. 

Αιτωλία. Λαός και χώρα.Συνορεύει προς το εσωτερικό με τους Λοκρούς έως τα σύνορα με τους Αινιάνες.Έχει τις πολεις Καλυδώνα,Αλίκαρνα,Μολύκρεια Ναύπακτος και άλλες πολλές στο εσωτερικό..Στην ακτή της ξεκινά ο Δελφικός κόλπος με άνοιγμα δέκα στάδια. 

Ακαδαμίς, πόλη στην Σαμιακή χώρα της Λυδίας 

Άκανθος, ελληνική πόλη στην Μακεδονία. Σήμερα, στην παλαιά Ιερισσό και στην προς τον Στρυμονικό ακτή.  

Ακαρνανία,χώρα και λαός,μεταξύ Αμβρακίας και Αιτωλίας.Μέσα στον Ανακτορικό κόλπο υπάρχουν το Αμφιλοχικό Άργος και το Ανακτόριο, ενώ παρά την ακτή του Ιονίου η Λευκάδα,η Αλυζία και άλλες. 

Άκη, πόλη Τυρίων, «κάπως απόμερα»,στην παραλία της Συρίας, η σημερινή Akko 

Ακίον, νησί πόλη και λιμάνι στην Λιβύη 

Ακράγας, ελληνική πόλη, νότια ακτή Σικελίας.Την ίδρυσαν Ρόδιοι και Δωριείς της Γέλας. 

Ακρόθωοι, ελληνική πόλη στην Μακεδονία. Και Ακράθως. 

Άκρος, κόλπος στην Λιβύη με ένα έρημο νησί, την Δρίναυπα 

Ακρος, μεγάλη πόλη και λιμάνι, στον ομώνυμο κόλπο,στη Λιβύη 

Άκρος, νησί σε εκβολή ποταμού, στην Σίγη της Λιβύης 

Άλαπτα, ελληνική πόλη στην Μακεδονία.Βόρεια της Ακάνθου. Δεν αναφέρονται τα Στάγιρα και το Σύλεος πεδίον έως την Αμφίπολη, επομένως πρέπει να βρίσκεται στον μυχό του κόλπου του Στρατωνίου. 

Αλία, πόλη και λιμάνι στην αργολική ακτή της χώρας Επιδαύρου, στην έξοδο του Αργολικού κόλπου.Λέγεται επίσης Αλιείς και Αλίκη.Το πορτο Χέλι. 

Αλιάκμων ποταμός στην Μακεδονία 

Αλικαρνασσός, ελληνική πόλη με κλειστό λιμάνι μπροστά στο σημερινό φρούριο(και άλλο λιμάνι «περί την νήσον» και ένα ποτάμι) στην Καρία.Η νήσος είναι η Αρκόνησος.Η Αλικαρνασσός ήταν μέρος της Δωρικής εξάπολης της περιοχής. 

Αλόπη, πόλη της Λοκρίδας στην ακτή, μεταξύ Θερμοπυλών και Αταλάντης. 

Αλουψοί ,παραθαλάσσια πόλη Λιβυρνών 

Αλυζία, πόλη των Ακαρνάνων νότια της Λευκάδας Μεγάλη λατρεία του Ηρακλή, προσωρινή διαμονή Λυσίππου. 

Αλυς, ποταμός στην Ασσυρία του Ευξείνου Πόντου.Πηγάζει από τον Αντίταυρο, εκβάλει κοντά στην σημ. Μπάφρα. Ο Άλυς ήταν το σύνορο της Μικράς Ασίας με την Πρόσω Ασία. 

Αλφειός ποταμός που εκβάλλει στην Ηλεία. 

Αλωπεκόννησος, πόλη της Χερρονήσου στην Θράκη στον Μέλανα κόλπο. 

Αλωρός,πόλη της Μακεδονίας.Και Άλωρος. Σήμερα, στον κάτω ρού του Αλιάκμονα, στα δυτικά της Μεγάλης Γέφυρας. 

Αμαθούς, πόλη στην Κύπρο κατοικημένη από αυτόχθονες, με έρημο λιμάνι.Κοντά στην σημερινή Λεμεσσό, ισως κτίσμα Φοινίκων. 

Αμαξιτός πόλη στην Τρωάδα,παραλιακή, κτίσμα Τεύκρων της Κρήτης. 

Αμβρακία, ελληνικη πόλη στα μεσόγεια.Στην χώρα της υπάρχει λιμάνι και παραθαλάσσιο οχύρωμα (τείχος). Θεωρείται η απαρχή της περιοχής όπου βρίσκονται αμιγώς ελληνικές πόλεις, έως τον θεσσαλικό ποταμό Πηνειό, στην πόλη Ομόλιο.Στην Άρτα, στον Άραχθο. 

Αμοργός,νησί με τρείς πόλεις και λιμάνι 

Άμπελος,οικισμός κοντά στον κήπο των Εσπερίδων στους Μαρμαρίδες της Λιβύης 

Αμφαναίον ,θεσσαλική πόλη κοντά στον Παγασητικό.Και Αμφαναί. Στο ακρωτήριο Αγγίστρι,μεταξύ Πύρρας και Παγασών, έδρα του μυθικού βασιλιά Κύκνου. 

Αμφίπολη,ελληνική πόλη στην Θράκη. 

Αναια, πόλη στην Σαμιακή χώρα της Λυδίας 

Ανακτορικός κόλπος, ο σημερινός Αμβρακικός. 

Ανακτόριο, πόλη και λιμάνι της Ακαρνανίας μέσα στον Ανακτορικό κόλπο,κοντά στην Βόνιτσα. 

Ανάπλους,η περιοχή των στενών του Βοσπόρου έως το Ιερόν, στην έξοδο του Εύξεινου πόντου. 

Ανάφη, νησί μετά την Θήρα 

Ανάφλυστος, οχύρωμα και λιμάνι στην Αττική στη θέση της Αναβύσσου. 

Άνδρος, νησί 

Ανεμούριον, ακρωτήριο της Κιλικίας 

Ανεμούριον, πόλη της Κιλικίας στο ομώνυμο ακρωτήριο.Σήμερα, Αναμούρ. 

Ανθηδών, οχύρωμα των Βοιωτών,στους πρόποδες του Μεσσαπίου. 

Ανίδης, ποταμός που εξέρχεται σε μιά μεγάλη λίμνη, δυτικά της Ερμαίας άκρας εκτός Ηρακλείων Στηλών. 

Αντανδρος, πόλη Πελασγών και Αιολέων στον μυχό του Αδραμυττίου. 

Αντίκυρα, πόλη των Φωκέων.Τα Άσπρα Σπίτια. 

Άντιον.Καμία σχέση με το Άντζιο.Στον μυχό του Γενουάτικου κόλπου. 

Αντίπυγος λιμήν στους Μαρμαρίδες της Λιβύης 

Άντισα, πόλη της Λέσβου.Παλιά, νησί Ίσσα, που ενώθηκε με την ακτή. 

Αντρώνες, πόλη των Φθιωτών Αχαιών.στην περιοχή της Γλύφας. 

Άξιος ποταμός στην Μακεδονία.Ο Αξιός. 

Άπιος,οικισμός κοντά στον κήπο των Εσπερίδων στους Μαρμαρίδες της Λιβύης.Άπις,η απιδιά. 

Άπις, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα Αδυρμαχιδών και Μαρμαριδών,στα δυτικά της χώρας.Σύμφωνα με τον σταδιασμό της  μεγάλης θαλάσσης,στον όρμο Μάρσα Λαμπέιτ. 

Απολλωνία ελληνική πόλη μεταξύ Βοσπόρου και Ίστρου στον Εύξεινο πόντο.Μεταξύ Αγχιάλου και Σαλμυδησσού, σε νησί. 

Απολλωνία, ελληνική πόλη στην Μακεδονία.Καταστράφηκε από τον Φίλιππο. Στην περιοχή του πύργου Απολλωνίας, στην πιερική λεκάνη(καμία σχέση με την Πιερία). 

Απολλωνία, ελληνική πόλη στην Ταυλαντία.Αποικία Κορινθίων και Κερκυραίων,μεταξύ Αώου και Άψου. 

Απτεραία χώρα, στην βόρεια ακτή της Κρήτης .Επίσης Άπταρα και Άπτερα.Σε λόφο πάνω από τον κόλπο της Σούδας. 

Αραβία,χώρα και λαός που εκτείνεται από την Ασκάλωνα έως την Πηλουσιακή εκβολή του Νείλου, στην Αίγυπτο.Το κείμενο έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό, πάντως επιτρέπεται να αποκαταστήσουμε με ασφάλεια ότι πρόκειται γιά νομαδικό λαό,ότι παρουσιάζει εμπορική διαμετακομιστική δραστηριότητα από θάλασσα σε θάλασσα (από την Μεσόγειο στην Ερυθρά) και ότι οι Αιγύπτιοι πληρώνουν ένα ειδος φόρου στους ‘Αραβες κατά παράδοση. 

Αραβίς, ποταμός στην χώρα των Εκεχειριέων, στον Εύξεινο πόντο. 

Άραδος, νησί, πόλη και λιμάνι, κοντά στην Συριακή ακτή, όπου και ανάκτορα των Τυρίων.Σήμερα Ρουάδ.Διάσημη  γιά τον τρόπο άντλησης γλυκού νερού από την θάλασσα. 

Άραδος, πόλη Σιδονίων,στην Δ ακτή του Καρμήλου,κοντά στην σημερινή Χάιφα. 

Άραπλος, πόλη της Χερρονήσου στην Θράκη στον Μέλανα κόλπο. 

Αργολικός κόλπος,κυκλοτερής 

Αργος, Αμφιλοχικό, πόλη της Ακαρνανίας,οικιστής ο Αμφίλοχος, γιός Αμφιαράου.Στον Καρβασαρά. 

Αργος, πόλη και χώρα, που συνορεύει με την Λακεδαίμονα και την Επιδαυρία χώρα,κι έχει πόλεις Ναυπλία, Κλεωνές, Μυκήνες και Τίρυνθα 

Αρέθουσα, ελληνική πόλη στην Μακεδονία 

Άρεως νήσος στις ακτές των Μοσσυνοίκων του Ευξείνου Πόντου. 

Άριος ποταμός στην Κολχίδα 

Άρις, πόλη των Μεγαρέων. 

Αρίων ποταμός στη χώρα των Βυζήρων του Ευξείνου πόντου 

Αρίων ποταμός στην Ιλλυρία, μεταξύ Νάρωνος και Ριζούντος, ποταμών. 

Αρκαδία,χώρα και λαός.Η μόνη της πρόσβαση στην θάλασσα είναι η χώρα της πόλης του Λέπρεου.Εχει πολλές πόλεις στο εσωτερικό. Οι μεγαλύτερες είναι η Τεγέα, η Μαντίνεια, η Ηραία,ο Ορχομενός,η Στύμφαλος. 

Αρμένη, ελληνική πόλη και λιμάνι στην Ασσυρία του Ευξείνου Πόντου.Το Ακ Λιμάν στην περιοχή Σινώπης. 

Αρτάκη,ελληνική πόλη της Φρυγίας, στο εσωτερικό του ισθμού της Κυζίκου. Από την πηγή Αρτακίη. Ο Ηρόδοτος την λέει Υρτάκη. 

Αρτάνης, ποταμός στην Βιθυνία.Και αγκυροβόλιο. 

Αρύλων πόλη στη Λιβύη 

Ασίνη, πόλη της Λακεδαίμονος.Στην σημερινή Κορώνη. Στη θέση του μεσσηνιακού Ρίου.Χτίστηκε από δωριείς της Αργολικής Ασίνης. 

Ασκάλων, πόλη και ανάκτορα Τυρίων,κοντά στο MigdalGad ,παραθαλάσσια, βόρεια της Γάζας.Πόλη Φιλισταίων. 

Άσπενδος, πόλη της Παμφυλίας που συνδέεται με την θάλασσα με ανάπλου στον Ευρυμέδοντα ποταμό.Αναφέρεται από πολλούς ιστορικούς και έπαιξε ρόλο στην εκστρατεία του Αλέξανδρου. Στον μεσαίωνα, Πριμόπολις. 

Ασσυρία, χώρα μεταξύ Χαλύβων και Παφλαγονίας, στον Εύξεινο Πόντο.Εδώ βρίσκονται οι Ελληνικές πόλεις Θεμίσκυρα, Λύκαστος,Κάρουσσα, Σινώπη, Κερασούς,Αρμένη και Τετράκις, ενώ εκβάλλουν οι ποταμοί Λύκαστος,Άλυς και Οχέραινος.Ηταν τμήμα της ιστορικής Ασσυρίας. 

Αστακός,πόλη και λιμάνι της Ακαρνανίας 

Αστυπάλαια, νησί κοντά στην Ανάφη 

Άστυρα,πόλη της Λυδίας στην Λεσβιακή χώρα με ιερό Αρτέμιδος.Φοινικική αποικία. Καμία σχέση με τα τρωαδίτικα Άστυρα. 

Αταρνεύς,πόλη της Λυδίας στην Χιακή χώρα,στα μεσόγεια, πάνω από την Λεσβιακή χώρα. «Σφήνα» Ιώνων σε αιολική χώρα. 

Ατιντάνες, λαός που συνορεύει με την Αμαντία (και την Αμαντία που κατοικείται από τους Ωρικούς), και με την Κεστρίδα, έως την Δωδωνία χώρα.Στην παλιά Ήπειρο. 

Αττιενίτης ,παραθαλάσσια πόλη Λιβυρνών 

Αττική, η χώρα των Αθηναίων,με πόλεις, λιμάνια, οχυρώματα 

Αυταριάτες, ιλλυρικός λαός που κατέχει μεγάλη λίμνη στο εσωτερικό της χώρας,η οποία έχει μεγάλο εύφορο νησί και από την οποία πηγάζει ή περνάει ο ποταμός Νάρων. 

Αφροδισιάς, νησί με αγκυροβόλια, στους Μαρμαρίδες της Λιβύης 

Αφροδίσιος λιμήν στην Κιλικία, κοντά στην Κελένδερι, και άλλο ένα λιμάνι κοντά. 

Άφυτις, ελληνική πόλη στην Παλλήνη της Μακεδονίας 

Αχαιοί Φθιώτες, λαός και χώρα.Από την βόρεια ακτή του Μαλιακού και κατα μήκος της δυτικής εκτής του Παγασητικού, έως τα μέσα της.Έχουν πόλεις τους Αντρώνες, την Λάρισσα, την Μελιταία, το Δημήτριον και τις (Φθιώτιδες) Θήβες,καθώς και άλλες πολλές στα μεσόγεια. 

Αχαιοί,λαός στον Εύξεινο πόντο, μεταξύ Τορετών και Ηνιόχων 

Αχαιοί. Λαός και χώρα, από την Σικυώνα έως την Ήλιδα.Εως το Ρίο, οι πόλεις Πελλήνη, Αίγειρα, Αιγαί, Ρύπαι.Μετά το Ρίο, οι Πάτραι και η Δύμη. 

Αχαιών λιμήν, πόλη ή λιμάνι στην Λυδία 

Αχελώος, ποταμός που εκβάλει στην Ακαρνανία, μεταξύ Αστακού και Οινιαδών.Οι προσχώσεις του ενώνουν πολλά νησιά από τις Εχινάδες με τη στεριά. 

Αχερουσία λίμνη απ όπου περνάει ο Αχέρων ποταμός 

Αχέρων ποταμός στην Θεσπρωτία που περνάει από την Αχερουσία και εκβάλλει στην Ελαία 

Αχίλλειον πόλη στην Τρωάδα 

Αχίλλειος λιμήν στην Λακεδαίμονα 

Άψαρος ποταμός στην Κολχίδα 

Βαρκαίων λιμένας στους Μαρμαρίδες της Λιβύης 

Βάρκη, πόλη στους Μαρμαρίδες της Λιβύης,στο ΒΑ κέρας του κόλπου της Κυρήνης. 

Βαρτάς, νησί και λιμάνι στον Ψαμαθό κόλπο της Λιβύης 

Βέλβινα, νησί και πόλη, κοντά στο ακρωτήριο Σκύλλαιο,στην αρχή του Σαρωνικού.Σημερινό νησί Σάν Τζόρτζης. 

Βέσβικος, νησί στην Φρυγία,απέναντι από την εκβολή τουπ οταμού Ρύνδακου. 

Βεχειριάς, ελληνική πόλη στην Βεχειρική του Εύξεινου πόντου 

Βεχειρική, χώρα των Βεχείρων στον Εύξεινο πόντο,μεταξύ Εκεχειριέων και Μακροκεφάλων,όπου ο Βεχειρικός λιμήν και η ελληνική πόλη Βεχειριάς. 

Βεχειρικός λιμήν, στην χώρα των  Βεχείρων στον Εύξεινο πόντο 

Βηρυτός, πόλη και λιμάνι στην Συρία 

Βιθυνία, χώρα της Μικράς Ασίας,που καταλαμβάνει την ανατολική ακτή του Βοσπόρου προς τον Εύξεινο Πόντο και μέρος της Προποντίδας, έως τον μυχό του Ολβιανού κόλπου.Οι κάτοικοι είναι Θράκες.Εκβάλλουν οι ποταμοί Σαγάριος,Αρτάνης,Ρήβας.Έχει ένα νησί,που κατοικούν Ηρακλεώτες της Μαριανδυνής χώρας,την Θυνιάδα.Η πόλη Χαλκηδόνα βρίσκεται στον Βόσπορο και στην είσοδό του το Ιερό ακρωτήριο. 

Βοία, πόλη στην Λακεδαίμονα.Στα Βάτικα, στην Νεάπολη. 

Βοίον, πόλη των Λιμοδωριέων 

Βοιωτία ,χώρα. Στην ακτή της προς τον κορινθιακό κόλπο, οι πόλεις Κορσιαί και Σίφαι, με λιμάνι, ο Εύτρητος και το Τείχος (οχύρωμα) των Βοιωτών.Στην ακτή απέναντι στην Εύβοια, το Δήλιο, η Αυλίς, ο Εύριπος,η Ανθηδών και στα μεσόγεια Θήβες, Θεσπιές, Ορχομενός και άλλες πόλεις. 

Βοιωτών τείχος, οχύρωμα προς τον Κορινθιακό. 

Βολβή, λίμνη στην Μακεδονία.Η Βόλβη. Καμία σχέση με το μεταγενέστερο τοπωνύμιο Βολβός. 

Βορεοντίνοι, σαυνιτικός λαός 

Βορινός, πόλη στην Συρία 

Βόσπορος 

Βουλινοί ή Υλλινοί, ιλλυρικός λαός «λωτοφάγων»,που συνορεύουν με τους Ύλλους και εκτείνονται έως τον ποταμό Νέστο της Ιλυρίδας. 

Βούτος, λίμνη στο δέλτα του Νείλου 

Βούτος, πόλη και ανάκτορο στον Νείλο. 

Βραχείων, νησί των Λωτοφάγων.με μήκος 300 στάδια και κάπως μικρότερο πλάτος. 

Βύζηρες, λαός μεταξύ Κόλχων και Εκεχειριέων, στον Εύξεινο πόντο, όπου και οι ποταμοί Δαραανών και Άρίων 

Γαγαία, πόλη της Λυκίας ,ή Γάγαι , ή Όλμουσα. Κοντά ο ποταμός Γαγάτης, απ΄΄οπου η ομώνυμη σκληρή πέτρα. 

Γάδειρα, δύο νήσοι με πόλη. Το σημερινό Cadiz. (Το Γιβραλτάρ λεγόταν Κάλπη) 

Γαληψός, ελληνική πόλη στην Θράκη.Κοντά στην Τούζλα του Στρυμόνα. 

Γανίαι οχύρωμα που ανήκει στα «Θράκια τείχη», μεταξύ Πακτύης και Σηλύμβριας της Θράκης 

Γάνος οχύρωμα που ανήκει στα «Θράκια τείχη», μεταξύ Πακτύης και Σηλύμβριας της Θράκης 

Γαύλος, μικρό νησί με ομώνυμη πόλη, ανατολικά της Ερμαίας άκρας,κατοικημένο από Καρχηδονίους.Γαύλος, είναι το όνομα του τυπικού φοινικικού εμπορικού πλοίου. 

Γέλα, ελληνική πόλη, νότια ακτή Σικελίας.Χτίστηκε από Ροδίους και Κρήτες.Ίδρυσε τον Ακράγα. Καταστράφηκε το 288πΧ από τους Μαμερτίνους. 

Γέλωνες, λαός στον Εύξεινο Πόντο, μεταξύ Μελαγχλαίνων και Κόλχων.Υπήρχε και πόλη Γελωνός, με ξύλινα σπίτια και κάστρα, μεταξύ Τάναι και Βόλγα. 

Γενήτης, κλειστό λιμάνι στην χώρα των Χαλύβων, στον Εύξεινο Πόντο.Γενηταία άκρα και χείμαρρος,μεταξύ Κοτυώρων και Ιασωνίου. 

Γέραι, πόλη και λιμάνι στην Λυδία 

Γεραιστός, ακρωτήριο στην Εύβοια.Πρόβουνα της Όχης, το κάβο Μαντίλι. 

Γεράνεια, οχυρό των Μεγαρέων στο ομώνυμο βουνό. 

 Γόρτυνα, πόλη της Κρήτης προς την νότια ακτή, κοντά στους Αγίους Δέκα, παλαιά Έλλωτίς. 

Γράνος, το πιό ανατολικό ακρωτήριο της Κρήτης 

Γράφαρα, πόλη των Καρχηδονίων στην χώρα των Λωτοφάγων. 

Γρύνειον, πόλη στην Λυδία 

Γυηνός ποταμός στην Κολχίδα 

Γυηνός, ελληνική πόλη στην Κολχίδα 

Γύθειο, οχυρωμένο λιμάνι με νεώριο στην Λακεδαίμονα. 

Δαμινόν τείχος οχύρωμα που ανήκει στα «Θράκια τείχη», μεταξύ Πακτύης και Σηλύμβριας της Θράκης 

Δαραανών ποταμός στην χώρα των Βυζήρων του Ευξείνου Πόντου 

Δάρδανος, ελληνική πόλη στην Τρωάδα 

Δάτον, ελληνική πόλη στην Θράκη που «ίδρυσ娻 ο Αθηναίος Καλλίστρατος, «απέναντι» από την Νεάπολη(ένδειξη ότι είναι μεσόγεια πόλη, αφού  στο άλλο «απέναντι» της Νεάπολης βρίσκεται η Θάσος.) Αργότερα στην περιοχή του ,οι Φίλιπποι. 

Δελφοί, πόλη και ιερό 

Δερίς, εμπόριο στον Μέλανα κόλπο της Θράκης 

Δήλος,νησί 

Δημήτριον, πόλη των Φθιωτών Αχαιών 

Δίκαια πόλη στην Θράκη 

Δίον, ελληνική πόλη  στην Μακεδονία, άλλη από το Δίον στην Πιερία.Η μετέπειτα Ουρανόπολη, κτίσμα Αλεξάρχου, αδελφού του Κασσάνδρου, σήμερα παλαιόκαστρο Ιερισσού, έως το Ξηροποταμινό μετόχι. 

Δίον, πόλη της Μακεδονίας 

Διονυσιάς, νήσος στην Λυκία.Διονυσία κατά Πλίνιο και Κράμβουσα στον Σταδιασμό. 

Διοσκουρίς, πόλη στην Κολχίδα.Και Διοσκουριάς.Κατοικημένη από Μιλησίους.Αργότερα Σεβαστούπολη, σήμερα Ισκαούρ. 

Δουρίσκος, οχύρωμα στον Εβρο ποταμό της Θράκης. Και Δορίσκος. Εδώ μετρήθηκε ο στρατός του Ξέρξη. 

Δρέπανον, ανατολικό ακρωτήριο της Μεγάλης Σύρτιδος . Σήμερα, RasKaKora. 

Δρίναυπα, έρημο νησί στον κόλπο του΄Ακρου στην Λιβύη 

Δρύς, εμπόριο  στην Θρακική ακτή, απέναντι από την Σαμοθράκη,πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη. 

Δύμη, πόλη της Αχαϊας.Σήμερα, Δυμαίων τείχος. 

Δυύρτα, παραθαλάσσια πόλη Λιβυρνών. 

Δώρος,πόλη Σιδονίων, σήμερα ερείπια στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Καρμήλου όρους ,στην θάλασσα. 

Εβδομος, πόλη και λιμάνι  στην Λιβύη 

Εβρος ποταμός στην Θράκη 

Εγχελείς, ιλλυρικός λαός μεταξύ Μανιών και Ταυλαντίων,με πόλη την Βουθόη και μετά τον Ριζούντα ποταμό.Λέγονται και Σωσαρήθιοι.Τους κυβέρνησαν ο Κάδμος και η Αρμονία κατα αρχαία παράδοση. 

Έκδιπποι, πόλη και ποτάμι στην Συρία, σήμερα Achzib, στην παραλία του οχυρώματος Montfort. 

Εκεχειριείς, λαός στον Εύξεινο πόντο, μεταξύ Βυζήρων και Βεχείρων,όπου βρίσκεται η πόλη Λίμνη και η ελληνική πόλη Ωδείνιος, ενώ διαρρέεται από τα ποτάμια Πορδανίδα και Αραβίδα. 

Εκκειός, ποταμός που περνάει από την πόλη των Εσπερίδων. στους Μαρμαρίδες της Λιβύης 

Ελαία, λιμήν στην Θεσπρωτία,όπου εκβάλλει ο ποταμός Αχέρων, στον κόλπο Φανάρι. 

Ελαία, πόλη στην Λυδία, επίνειο Περγάμου ,παλαιό όνομα Κιδαινίς. 

Έλαιούς, πόλη της Χερρονήσου στην Θράκη στον Μέλανα κόλπο. 

Ελάτεια, πόλη της Φωκίδας.Η κατάληψή της από τον Φίλιππο οδήγησε στην μάχη της Χαιρώνειας. 

Ελαφόννησος, νησί με καλά αγκυροβόλια απέναντι από την Κύζικο,που το καλλιεργούν Προκοννήσιοι. 

Ελέα, ελληνική πόλη Λευκανίας,δυτική ακτή. Και Υέλη. 200 στάδια από την Ποσειδωνία. Πατρίδα του Παρμενίδη και  του Ζήνωνος. 

Ελένη, νησί στις Κυκλάδες.Η Μακρόνησος. 

Ελεύθερναι,πόλη της Κρήτης προς την βόρεια ακτή.Στα μεσόγεια, περιοχή Μυλοποτάμου. 

Ελευσίνα, οχυρωμένη πόλη της Αττικής 

Ελυμοι, «βάρβαρο» έθνος Σικελίας, από τον Ελυμο ,γιό του Αγχίση. 

Έλυρος, πόλη της Κρήτης, μεταξύ Κυδωνίας και Λίσσας, στα μεσόγεια, νοτιοδυτικά, στην επαρχία Σελίνου. 

Έλωρον,πόλη, ανατολική ακτή Σικελίας.Υπήρχε η Ελωρίνη οδός, προς Συρακούσες. 

Εμπόριον,ελληνική πόλη στην Ιβηρία, αποικία Μασσαλιωτών.Περιοχή της Ταρρακωνυσίας, δίπλα στο εμπόριο Ροδόπη και στο εμποριο Ζακανθέων, στον κόλπο Ampurias ,νότια της Βαρκελώνης. 

Ενετοί, λαός, μεταξύ Κελτών και Ίστρων.Υπάρχουν και Βένεδα (Τάκιτος) στην Παφλαγονία.  Επίδαμνος, ελληνική πόλη στην χώρα των Ταυλαντίων.Το Δυρράχιο. 

Επίδαυρος χώρα .Πόλη και λιμάνι.Προς την ακτή του Αργολικού, μέρος της Επιδαυρίας χώρας.Προς τον Σαρωνικό, το λιμάνι της. 

Επίδαυρος, πόλη και λιμάνι στην Λακεδαίμονα,βόρεια του Μαλέα. Η λεγομένη Επίδαυρος Λιμηρά, βόρεια της Μονεμβασιάς. 

Έπιχος,πόλη στην περιοχή της νήσου Βραχείονος των Λωτοφάγων. 

Ερασιστράτιος, πόλη στην Σαμιακή χώρα της Λυδίας 

Ερέτρια, πόλη και λιμάνι στην Ευβοια  

Ερινεός, πόλη των Λιμοδωριέων. Ερινεός=η αγριοσυκιά. 

Ερμαία άκρα, ακρωτήριο στα δυτικά των Ηρακλείων Στηλών, που διαμορφώνει το δυτικό κέρας του μεγάλου κόλπου Κώτη.Αμέσως μετά είναι ένα ποτάμι που χύνεται σε μιά μεγάλη λίμνη. 

Ερμαία, ακρωτήριο μεταξύ Αδρυμήτου και Καρχηδονιακού κόλπου.Λεγόταν και Απολλώνιον. 

Ερμαία, πόλη στην χερσόνησο που διαμορφώνει από τα ανατολικά τον Καρχηδονιακό κόλπο.Σήμερα, Ράς Αντάρ. 

Ερμιών, ανεξάρτητη πόλη και λιμάνι 

Έρμος ποταμός στην Λυδία.Σήμερα Γκεντίζτσαϊ. 

Ερύθεια, τόπος της Κεστρίδας.(Το χωρίο δεν είναι ασφαλές.) 

Ερυθραί, πόλη και λιμάνι στην Λυδία.Ιδρύθηκε από Κρητικούς. 

Εσπερίδες, πόλη και λιμάνι στους Μαρμαρίδες της Λιβύης 

Εστιαία, πόλη και λιμάνι στην Εύβοια. Η Ιστιαία. 

Εσχίδες, μάλλον παρανάγνωση της Επίχου Εύβοια, νησί και πολη απέναντι από τις Πιθηκούσσες.Το νησί Γκαλίτα, στα σύνορα Τυνησίας και Αλγερίας. 

Εύβοια,νησί πάνω από την Άνδρο,με τέσσερις πόλεις: Κάρυστο, Ερέτρια,Χαλκίδα και Εστιαία. 

Εύριπος, οχύρωμα των Βοιωτών 

Ευρυμέδων, ποταμός στην Παμφυλία.Σήμερα, Κιοπρού Σού. 

Ευρώτας ποταμός 

Εύτρητος, πόλη των Βοιωτών προς τον Κορινθιακό 

Έφεσος, πόλη και λιμάνι της Λυδίας 

Εχέδωρος ποταμός στην Μακεδονία.Ο Γαλικός. 

Εχινάδες νήσοι, στην εκβολή του Αχελώου, ακατοίκητες. 

Εχίνος, «εσχάτη» πόλη των Μαλιέων, στην έξοδο του Μηλιακού κόλπου, στο ΒΑ κέρας, στον Μώλο. 

Ζάκυνθος, νησί, πόλη και λιμάνι απέναντι από την Ηλεία. 

Ζεφύριον,πόλη στην Κιλικία και ακρωτήριο στην Αφροδισιάδα. 

Ζεφύριος λιμήν, στους Μοσσυνοίκους του Ευξείνου Πόντου.Το σημερινό Ζεφρέ Λιμάν. 

Ζηνερτίς, οικισμός στους Μαρμαρίδες της Λιβύης 

Ζώνη, εμπόριο στην Θρακική ακτή, απέναντι από την Σαμοθράκη 

Ήλις , «συνοικία πόλεων» στο εσωτερικό της Ηλείας .Ήλις,χώρα μεταξύ Αχαιών και Λεπρεατών.Ως πόλεις της αναφέρονται η Κυλλήνη και η Ήλις στα μεσόγεια. Παραδόξως, δεν υπάρχει αναφορά στην Ολυμπία. 

Ημίονοι, παραθαλάσσια πόλη Λιβυρνών. 

Ηνίοχοι, λαός στον Εύξεινο πόντο, μεταξύ Αχαιών και Κοραξών.Ήταν Σαρμάτες πειρατές.Εξοντώθηκαν από τον  Εύμηλο,τον 4ο πΧ αιώνα. 

Ηραία, αρκαδική πόλη.Παλαιό όνομα Σολογοργός,με ιερό της Ήρας, στον Αλφειό. 

Ηράκλεια οχύρωμα που ανήκει στα «Θράκια τείχη», μεταξύ Πακτύης και Σηλύμβριας της Θράκης 

Ηράκλεια στήλη Λιβύης, κοντά στον Άκρο  

Ηράκλεια, ελληνική πόλη στην Καρία,η «επί Λάτμον»,όπου ιερό και τάφος Ενδυμίονα. 

Ηράκλεια, ελληνική πόλη στους Μαριανδυνούς του Ευξείνου πόντου 

Ηράκλεια, πόλη των Μηλιέων,ίσως στη θέση της κατεστραμμένης Τραχίνος. 

Ηράκλεια,ελληνική πόλη και λιμάνι στην Ιλλυρία, μεταξύ Λιβυρνικών συνόρων και Υλλαϊκής χερσονήσου 

Ηράκλειοι θίνες, τόπος στην αρχή της Σύρτιδος , μετά τις Εσπερίδες 

Ηράκλειον, ελληνική πόλη Ιαπυγίας.Ιδρύθηκε το 432 από Θουριάτες και Ταραντίνους. 

Ηράκλειον, πόλη της Μακεδονίας,στον Πλαταμώνα. 

Ηριδανός, ποταμός που εκβάλει στην χώρα των Ενετών.Ο ποταμός Ιζόντσο. Υπάρχουν και άλλες παραδόσεις. 

Θασίων, εμπορικοί σταθμοί στην θρακική ξηρά.Δεν κατονομάζονται. Ενας μεταγενέστερος, λεγόταν Ακόντισμα. 

Θάσος, νησί, πόλη και δύο λιμάνια, το ένα κλειστό 

Θάψα, πόλη και λιμάνι  στην Λιβύη.Και Θάψος. 

Θάψακος ποταμός στην Κιλικία και σύνορο με την Συρία.Υπηρχε και πόλη Θάψακος στην βόρεια Συρία, αλλά ήταν πάνω στον Ευφράτη. Ονομάστηκε παροδικά Αμφίπολη. 

Θεμίσκυρα, ελληνική πόλη στην Ασσυρία του Ευξείνου Πόντου.Στον ποταμό Θερμόδωντα,θρυλούμενη πρωτεύουσα των Αμαζόνων, στην περιοχή του Τσιαρτσιαμπά. 

Θεού Πρόσωπον, όρος στην Συρία,η τελευταία κορυφή του Αντιλίβανου. 

Θερμαίος κόλπος,ο Θερμαϊκός η Μακεδονικός. 

Θέρμη, πόλη της Μακεδονίας,στο μικρό Έμβολο. 

Θερμοπύλες, πόλη των Μηλιέων 

Θεσπιαί, πόλη των Βοιωτών 

Θεσπρωτία, λαός της Ηπείρου,που κατοικείται κατά κώμες. 

Θετταλία, λαός και χώρα.Έχει πρόσβαση στην θάλασσα μόνον στον Παγασητικό κόλπο, σε μία στενή λωρίδα τριάντα σταδίων, όπου βρίσκονται και οι πόλεις Αμφαναίον και Παγασαί. Στα μεσόγεια, ανάμεσα σε πολλές ακόμη πόλεις , είναι οι Φερές, η Λάρισσα, η Φάρσαλος, το Κίερον, το Πελινναίον,η Σκοτούσσα, η Κραννών. Τα νότια και δυτικά σύνορά της γειτονεύουν με τις χώρες των Αινιάνων και των Δολόπων, ενώ τα προς τον Παγασητικό,από νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά,περνάνε από τις χώρες των Μαλιέων, των Αχαιών και των Μαγνήτων, έως τα Τέμπη.Τα σύνορα της Θεσσαλίας προς τα βόρεια και βορειοδυτικά δεν αναφέρονται ,αφού η περιοχή απέχει πολύ από την θάλασσα.Η πόλη Ομόλιο, στις εκβολές του Πηνειού, δεν ξεκαθαρίζεται άν είναι θεσσαλική (ενώ ο ποταμός χαρακτηρίζεται θεσσαλικός) όπως και σε ποιόν ανήκει το νησί  Κικύνηθος ,μέσα στον Παγασητικό, που έχει και πόλη. Το μεγαλύτερο νησί του Παγασητικού είναι το Τρίκερι. 

Θευδοσία, ελληνική πόλη στην Σκυθία.Και Θεοδοσία. Η Κάφφα. 

Θήβαι, πόλη της Βοιωτίας 

Θήβες, πόλη των Φθιωτών Αχαιών 

Θήρα, νησί κοντά στην Σίκινο 

Θορικός,οχύρωμα και δύο λιμάνια στην Αττική 

Θουρία, ελληνική πόλη Λευκανίας, ανατολική ακτή 

Θράκη. Χώρα που εκτείνεται από τον Στρυμόνα έως τον Ίστρο του Ευξείνου Πόντου,σε απροσδιόριστο βάθος μεσογαίας.Θρακικά νησιά θεωρούνται η Θάσος,η Σαμοθράκη, η Ιμβρος και η Λήμνος.Ποταμοί της, ο Νέστος, ο Κούδητος, ο Εβρος, ο  Μέλας.Μόνος κόλπος αναφέρεται ο Μέλας,ενώ μνημονεύεται ο Βόσπορος, που λέγεται και Ανάπλους αλλά και η Προποντίδα, θεωρείται ότι ξεκινάει από την έξοδο στο Αιγαίο του Ελλησπόντου (ο Ελλήσποντος δεν αναφέρεται).Ρητώς ελληνικές πόλεις αναφέρονται η Αμφίπολη,ο Φάγρης,η Γαληψός,η Οισύμη και εμπορικοί Θασιακοί σταθμοί χωρίς όνομα.Επίσης το Δάτον,και τέσσερις πόλεις στον Εύξεινο Πόντο: Απολλωνία, Μεσημβρία, Οδησσόπολις, Κάλλατις.Οι περισσότερες πόλεις της Θράκης, παρότι γνωρίζουμε από την ιστορία τους ή από άλλες πηγές ότι είναι επίσης ελληνικές (όπως τα Άβδηρα, η Μαρώνεια) μνημονεύονται χωρίς επισήμανση της ταυτότητάς τους,ίσως επειδή στα πρώτα χρόνια του Φιλίππου του Β, η περιοχή βρισκόταν στα ζωτικά ενδιαφέροντα των Αθηναίων και η μνεία του «ελληνικού» θεωρούνταν αυτονόητη.Αναφέρονται έτσι χωρίς προσδιορισμό οι πόλεις Νεάπολη, Αβδηρα, Δίκαια και Μαρώνεια,οι εμπορικοί σταθμοί Δρύς και Ζώνη, η πόλη Αίνος, οχυρώματα και εμπόρια στον Μέλανα κόλπο,δέκα πόλεις στην θρακική Χερρόνησο και άλλοι εννέα οικισμοί και πόλεις μέσα στην Προποντίδα.Δεν αναφέρεται η πόλη του Βυζαντίου, πράγμα εξαιρετικά παράδοξο. 

Θραμβηίς, ελληνική πόλη στην Παλλήνη της Μακεδονίας.Παραδίδεται και το όνομα Θεράμβω, Θραμβουσία. 

Θρονιον,πόλη της Φωκίδας.Κέντρο των Επικνημιδίων Λοκρών,(από το όρος Κνημίς). Καταστράφηκε από τους Φωκείς. 

Θυμιατηρία, πόλη Φοινίκων  κοντά στο ακρωτήριο Σολόεντα 

Θυνιάς,νησί στην Βιθυνία, κατοικημένο από Ηρακλεώτες της Μαριανδού.Σήμερα Κεφκένι. 

Θυσσός, ελληνική πόλη στην Μακεδονία.Στην Αθωική ακτή. 

Θώνις, πόλη στην Αίγυπτο.Ο βασιλιάς της, Θών, σχετίζεται με τον νόστο της Ελένης και του Μενελάου μέσω Αιγύπτου. 

Ιάλυσος, πόλη της Ρόδου 

Ιαπίς, σύνορο της Μεγαρίδος με την Αττική 

Ιαπυγία,η Απουλία. 

Ιασονία, οχυρωμένη ακρόπολη ,ελληνική, στην χώρα των Χαλύβων. 

Ιβηρες, πρώτοι Ευρώπης, Ιβηρία χώρα, Ίβηρ ποταμός,μιγάδες με Λίγυες 

Ίδασσα, παραθαλάσσια πόλη Λιβυρνών 

Ίδη, πόλη της Χερρονήσου στην Θράκη στον Μέλανα κόλπο. 

Ίδυρος, πόλη στην  Λυκία 

Ιεραστάμναι, Ιλλυρικός λαός «λωτοφάγων» 

Ιερόν ακρωτήριον, στην Ευρώπη, απέναντι από τα μεγάλα «έρματα»(υφάλους) της Λιβύης, στην Ερμαία άκρα. 

Ιερόν ακρωτήριο, στην ασιατική έξοδο του Βοσπόρου.Το λεγόμενο των Χαλκηδονίων(Αναντολού Καβάκ) 

Ιθάκη,νήσος και πόλη και λιμάνι, απέναντι από την πόλη Φαρά της Λευκάδας 

Ιθώμη,μεσσηνιακή πόλη που απέχει 80 στάδια από την θάλασσα. 

Ίκαρος, νησί με δύο πόλεις.Η Ικαρία. 

Ίκος, νησί «του Αιγαίου», με δύο πόλεις .Τα Χιλιοδρόμια. 

Ίλιον ελληνική πόλη στην Τρωάδα,που απέχει 25 στάδια από τη θάλασσα, και την διασχίζει ο ποταμός Σκάμανδρος 

Ιλλυριοί.Λαός που κατοικεί από τους Λιβυρνούς έως την Αμαντία χώρα, πρίν την Χαονία.Στην απαρχή της υπάρχει μία ελληνική πόλη, η Ηράκλεια, μιά χερσόνησος «κάπως μικρότερη από την Πελοπόννησο»που κατοικείται από τους Ύλλους.Έχουν σύνορα στον λαιμό της χερσονήσου (ομοτέρμονες) με τους Βουλινούς, των οποίων η χώρα κατεβαίνει έως τον ποταμό Νέστο.Η ενότητα αυτών των βαρβάρων λέγεται Λωτοφάγοι και περιλαμβάνει τους ΄Υλλους, τους Βουλινούς και τους Ιεραστάμνες.Οι τελευταίοι μάλλον κατοικούν στα μεσόγεια. 

Ίμβρος ,νησί ,πόλη και λιμάνι 

Ιμέρα, ελληνική πόλη στην βόρεια ακτή της Σικελίας 

Ιόνιος κόλπος, και Αδρίας. 

Ιόππη, πόλη, και σήμερα με το ίδιο όνομα. 

Ίος, νησί «πέρα από τις Κυκλάδες» με λιμάνι  

Ιουλίου άκρα, πόλη και λιμάνι  στην Λιβύη 

Ιουλίς, πόλη στην Κέω 

Ιππών ή Ίππου άκρα,πόλη δυτικά της Ιτύκης,που κατέχει μιά λίμνη, που έχει νησιά κατοικημένα και πόλεις στην όχθη της.Προσωρινή πρωτεύουσα των Νουμιδών, αργότερα. Αλλη Ιππώνα, μεταξύ Ιτύκης και Καρχηδόνας, είναι η σημερινή Μπιζέρτα. 

Ιππώνιον, ελληνική πόλη Λευκανίας, δυτική ακτή,κτίσμα Επιζεφυρίων Λοκρών. 

Ισθμός Κορίνθου. 

Ίσις ποταμός στην Κολχίδα 

Ίσσα, νήσος και ελληνική πόλη στον Μανιό κόλπο της Ιλλυρίας,και Λίσσα. 

Ίστροι και Ιστριανοί, λαός μεταξύ Ενετών και Λιβυρνών.Κοντά στην χώρα τους ο ποταμός Ίστρος. 

Ίστρος ποταμός, στην Ιστρία,που εκβάλλει στον (Εύξεινο) Πόντο. «Όριο μεταξύ Θράκης και Ταύρων της Σκυθίας. 

Ιτύκη, πόλη και λιμάνι δυτικά της Καρχηδόνας 

Advertisements