Τεχνικοί περιγραφικοί όροι:

 Οικουμένη. Γεωγραφικός όρος που ορίζει τόσο τις κατοικημένες περιοχές της Γής,όσο και σε μικρή κλίμακα τα κατοικημένα νησιά.Αντίθετη έννοια έχει ο όρος «έρημη». 

Έθνος.Πληθυσμιακή ενότητα που υπάγεται σε μία Χώρα.Υπάρχουν ελληνικά, βάρβαρα και αδιευκρίνιστα έθνη.Έθνη βάρβαρα: Ελυμοι, Σικανοί, Σικελοί,Φοίνικες. Τρώες.Χρησιμοποιείται ως όρος ανεξάρτητα από το πλήθος των ανθρώπων ή την «νομική» του κατάσταση. Έθνος οι Λακεδαιμόνιοι, όπως και οι κάτοικοι μιάς πόλης.Μεταφράζεται ως «λαός», χωρίς εθνωτική χροιά. 

Χώρα. Τόσο η περιοχή μιάς πόλης ,όσο και αυτό που λέμε σήμερα χώρα(=κράτος).Υπάρχουν χώρες (όπως η Λυδία) που περιέχουν χώρες άλλων πόλεων (Σαμίων, Λεσβίων, Χίων) καθώς και χώρες (Μαρμαρική, Μάκαι, Νασαμώνες) που ανήκουν στην χώρα των Καρχηδονίων.Ο όρος ήταν κατοχυρωμένος στην εποχή του Παράπλου, και κατά βάσιν σήμαινε τον χώρο που ανήκε στους πολίτες μιάς πόλης (Πελλαία χώρα) και είχε κώμες και συνοικισμούς που υπάγονταν στην πόλη. 

Λιμήν,λιμένες αντίπυγοι.ευλίμενος εντός τείχους (Συρακούσες) κλειστός,χειμερινός.Τα λιμάνι, διαχωρίζονται σε ανοιχτά,κυρίως εμπορικά, σε αγκυροβόλια, μακριά από πόλεις,χωρίς μόνιμες υποδομές, σε κλειστά, δηλαδή οχυρωμένα ,όπως της Θάσου,αλλά και «χειμερινά», δηλαδή κατάλληλα γιά ξεχειμώνιασμα.Στην  εποχή του Περίπλου ήταν ήδη διαδεδομένη η ενίσχυση του αστικού χαρακτήρα των λιμανιών, που δεν ήταν απλές σκάλες, αλλά αποκτούσαν χαρακτηριστικά επινείου ,και αργότερα πόλης. 

Τείχος, η οχυρωμένη κώμη ή πόλη,με προεξάρχοντα τον αμυντικό της χαρακτήρα.Ανάπλους ,είσπλους.Γιά ποτάμια κυρίως. Ανάπλους σημαίνει πλεύση αντίθετα στο ρεύμα, ανάμεσα σε δυό στεριές. Ο μόνος ανάπλους που αναφέρεται χωρίς να είναι σε ποτάμι, είναι ο Βόσπορος. 

Πόλις, και  «συνοικία πόλεων»(μιά φορά ,στην Ήλιδα).Εμπόρια, κώμη(μιά φορά). Χρησιμοποιείται με δύο τρόπους: ως πολιτικός όρος, σημαίνοντας περίπου «πόλη-κράτος» και ως επισήμανση οικισμού που έχει τις προδιαγραφές της πολης, δηλαδή δημόσια κτίρια,θεσμούς και διοίκηση. Εμπόριον, είναι ο εμπορικός σταθμός που έχει τον χαρακτήρα μιάς  κώμης όπου συντελούνται ανταλλαγές και συναλλαγές. 

Παράπλους.Το θαλασσινό ταξίδι, ανάμεσα σε δύο σημεία της στεριάς. Συνήθως είναι ευθύς, όπως φαίνεται από την περιγραφή ενός παράπλου στον Εύξεινο Πόντο, όπου έχει διάρκεια τρείς ημέρες και τρείς νύχτες, αλλά ο δρόμος από ξηρά «είναι διπλάσιος,επειδη η στεριά σχηματίζει κόλπο». 

Πλούς, που διαρκεί ημέρα,ημέρα μακρά,ημέρας ήμισυ, ημέρας τρίτον, προαριστίδιος πλούς, ημίσεος ημέρας έλαττον,νύχτα.Πρόκειται γιά  χρονικούς προσδιορισμούς της πλεύσης.Ο προαριστίδιος πλούς, σημαίνει «από τα χαράματα,έως την ώρα του αρίστου, δηλαδή του γεύματος.Ο γεωγράφος, εξηγώντας πώς προσδιορίζει τον συνολικό παράπλου της Ευρώπης, επισημαίνει ότι γιά λόγους απλοποίησης, πρέπει να θεωρήσουμε ίσο το χρονικό διάστημα της ημέρας και της νύχτας, γιά την ακρίβεια, να θεωρήσουμε ότι μία νύχτα, ισοδυναμεί με μία ημέρα. Αν λοιπόν η έκφραση «μία ημέρα και μία νύχτα» αντιστοιχεί σε ένα εικοσιτετράωρο, κι αυτό με την σειρά του σε 500 στάδια, τότε η μέση ωριαία ταχύτητα του Περίπλου είναι τέσσερα χιλιόμετρα (500 στάδια διά 24 ώρες επί 192 μέτρα) δηλαδή ο ημερήσιος η ο νυχτερινός πλούς είναι (συμβατικά πάντοτε) 48 χιλιόμετρα, ο «ημίσεος ημέρας» 24, ο «ημέρας τρίτον» 16, ο «ημέρας μακράς» ίσως 56, ο «προαριστίδιος» κάπου  μεταξύ 16 και 24, σε κάθε περίπτωση, μαζί με τον «ημίσεος ημέρας έλαττον» μεταξύ 20 και 22 χιλιομέτρων. 

Κόλποι,κολπώδης.Σημαίνει και τον μικρό κόλπο,αλλά και την μεγάλη γεωγραφική ενότητα που χαρακτηρίζει μεγάλες θαλάσσιες περιοχές. Γεωμετρικά και κοσμοδαιτικά, κόλπος σημαίνει μεγάλο κοίλωμα ,κι έτσι χρησιμοποιείται γιά να διαχωριστεί ο πλούς μεταξύ δύο ακρωτηρίων ή παράλληλα με την ακτή, στην άντυγα. 

Νήσοι, «επτά», οικούμεναι,έρημοι. Τα νησιά έχουν ιδιαίτερη σημασία στην ναυσοπλοϊα, επειδή διαθέτουν αγκυροβόλια και ακτές προσόρμισης.Δεν μνημονεύονται στον Περίπλου όλα τα νησιά. 

«Κατά»: στον γεωγράφο μας, σημαίνει πάντοτε «απέναντι». 

Χερρόνησος Ιλλυριών Θρακών και άλλων.Η χερσόνησος, όρος που χρησιμοποιείται και γιά μικρές γεωγραφικές έννοιες, όσο και γιά πολύ μεγαλύτερες.Πλούς(και παράπλους) κολπώδης ,όπως στον Μανιό κόλπο της Νεσταίας χώρας των Ιλλυριών.Η ναυσιπλοϊα ακολουθεί την διαμόρφωση της ακτής. 

Ακτή. Πεδινή παραθαλάσσια περιοχή. 

Νεώριον, το ναυπηγείο ,ιδίως πολεμικών πλοίων. 

Θέσις(=Κρήτης θέσις). Τοπογραφία 

Ηπειρος,η ξηρά  της ηπειρωτικής χώρας σε αντιδιαστολή με την νησιωτική χώρα. 

 

 

Ιερά που αναφέρονται στον Σκύλακα: 

Ηρας, στο Λακίνιο της Λευκανίας, απέναντι από το νησί της Καλυψούς 

Ιερό, όχι μακριά από τον Ριζούντα ποταμό της Ιλλυρίας, όπου και οι λίθοι του Κάδμου και της Αρμονίας. 

Ιερό στην είσοδο του Δελφικού κόλπου της Αιτωλίας 

Ιερό του Απόλλωνος στους Δελφούς. 

Ιερό στην πόλη της Κορίνθου 

Ιερό Ποσειδώνος στον Ισθμό 

Ιερό του Ποσειδώνος στο Ταίναρο 

Δικτυνναίο, ιερό Αρτέμιδος στο βόρειο τμήμα της Περγαμίας χώρας της Κρήτης 

Ιερό Δήμητρας στην Ελευσίνα 

Ιερό Ποσειδώνος στο Σούνιο 

Ιερό Διός στο ακρωτήριο Κήναιο της Εύβοιας 

Ιερό Ποσειδώνος στο ακρωτήριο Γεραιστός της Εύβοιας 

Δήλιον, ιερό Βοιωτίας 

Αυλίς, ιερό ΒοιωτίαςΙερό ακρωτήριο Κανάστραιο στην Παλλήνη της Μακεδονίας.Αναφέρεται και ως Ποσείδηιον, που εξηγεί σε ποιόν θεό ήταν αφιερωμένο. 

Ιερό, ακρωτήριο στην Ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, στην είσοδο του Ευξείνου Πόντου 

Λευκή, νησί αφιερωμένο στον Αχιλλέα, στην Σκυθία 

Ιερό Απόλλωνος στην Τρωάδα, όπου ιερουργούσε ο Χρύσης. 

Ιερό Αρτέμιδος στα Άστυρα, κοντά στο Αδραμμύτιο της επίκτητης Λυδίας. 

Ιερό Απόλλωνος Κλαρίου κοντά στον ποταμό Κάυστρο,στην περιοχή της Εφέσου. 

Ιερό ακρωτήριο Τριόπιο,μεταξύ Αλικαρνασσού και Κνίδου. 

Ιερό Ηφαίστου σε βουνό της Λυκίας 

Ιερό Αρτέμιδος στην Πέργη της Λυκίας 

Κάρμηλος, ιερό βουνό του Διός, στην Φοινίκη 

Άμμωνος «αλούς» (μάλλον  άλσος) της Σύρτιδος 

Ιερό Αθηνάς Τριτωνίδος στην Τριτωνίδα νήσο της Μικρής Σύρτιδος. 

Ιερό ακρωτήριο στην Ιβηρική ακτή, μετά τα Γάδειρα,απέναντι από  την Ερμαία άκρα των Ηρακλείων Στηλών. 

Μεγάλος βωμός του Ποσειδώνα, στην Ερμαία άκρα, εκτός Ηρακλείων Στηλών της Λιβύης, που λέγεται πως κατασκευάσε ο Δαίδαλος. 

Ιεροί Αιθίοπες, παροικούν τις όχθες του ποταμού Ξιώνος, απέναντι από τηνΚέρνη. 

Αρχαιογνωστικές και ιστορικές πληροφορίες: 

Ηράκλειες Στήλες Ευρώπης και Λιβύης.Περιγράφονται στο τμήμα της Λιβύης. 

Ελπήνορος μνήμα στην χώρα των Λατίνων. Ο Ελπήνωρ μνημονεύεται στην Οδύσσεια, ως θύμα ατυχήματος και στην Νέκυια,επομένως η τοποθέτηση μνημείου του στην χώρα των Λατίνων, σχετίζεται με την Ομηρική τοπογραφία, ένα πολύ δημοφιλές ζήτημα μεταξύ των αρχαίων γεωγράφων. 

Καλυψούς νήσος, εν ή ώκει Οδυσσεύς παρά Καλυψοί. Η ομηρική Ωγυγία. Σύμφωνα με τον Περίπλου, αυτό το νησί βρίσκεται  απολύτως δυτικά των ακτών της Κέρκυρας. 

Διομήδης, ομηρικός ήρωας που τιμάται από τον λαό των Ομβρικών. 

Οι Λιβυρνοί γυναικοκρατούνται. 

Αλκίνοος της Κέρκυρας. Η «Κέρκυρα του Αλκινόου» την διαχωρίζει από την μέλαινα Κόρκυρα, που ήταν βορειότερα. Ας σημειωθεί ότι υπήρχε ήδη η ταύτιση των Φαιάκων και της Σχερίας με την Κέρκυρα. 

Ύλλος γιός του Ηρακλή,πρώτος οικιστής των Ιλλυριών Ύλλων. 

Κάδμου και Αρμονίας λίθοι στους Εγχέλεις της Ιλλυρίας.Η παράδοση θέλει τον Κάδμο κάτοικο της Ιλλυρικής ακτής, μετά την έξοδό του από την Θήβα. 

Ο Γηρυόνης, λέγεται ότι ήρθε και έβοσκε τα βόδια του στην Ερύθεια της Κεστρίδος χώρας, στα μεσόγεια του Ωρικού της Ιλλυρίας γειτονικά στην χώρα των Ατιντάνων.Η άποψη που κυριαρχούσε στους περισότερους λογογράφους της αρχαιότητας, είναι πως ο άθλος του Ηρακλή με τα βόδια του Γηρυόνη, συνέβη στις δυτικές εσχατιές της Μεσογείου, στην Ταρτησσό,στις εκβολες του σημερινού Γουαδαλκιβίρ. 

Στην Αντίκυρα της Φωκίδας, υπάρχει έξοχη θεραπεία με τον ελλέβορο. 

Η Κρήτη λέγεται πως έχει εκατό πόλεις. (Αναφέρονται η υπονοούνται σαφώς είκοσι τρείς). 

Ο Ομηρος έχει ταφεί στην Ίο. 

Ο Καλλίστρατος ο Αθηναίος ίδρυσε το Δάτον στην Θράκη. Εν μέρει αληθινό. Το Δάτον (και η έκφραση «Δάτου αγαθά») είναι παλαιότερος οικισμός. 

Οι Σαυρομάτες γυναικοκρατούνταιΗ Μήδεια κατάγεται από μεσόγεια βαρβαρική πόλη της Κολχίδας, που συνδέεται μέσω ανάπλου 80 σταδίων του ποταμού Φάσιος,με την θάλασσα. 

Ο Χρύσης ζούσε στο ιερό του Απόλλωνα στην Τρωάδα. 

Από την Τένεδο κατάγεται ο αστρολόγος Κλεόστρατος. 

Οι Μυσοί διώχτηκαν από την χώρα που βρίσκεται κάτω από την Αιολίδα,και βρίσκονται βορειότερα, εκεί όπου έχουν καταγραφεί. Η παλιά τους χώρα θεωρείται Λυδία, άνκαι την κατέχουν Λέσβιοι. 

Στον Αχαιών λιμένα της (επίκτητης Λυδίας) μεταξύ Γρυνείου και Μύρινας,λέγεται ότι συσκέφτηκαν οι Αχαιοί άν θα ακολουθούσαν τον Τήλεφο.Ο Τήλεφος ήταν νόθος γιός του Ηρακλή, συσχετισμένος με την ομηρική παράδοση. Ήρθε στα μέρη της Μυσίας μετά από εντολή του μαντείου των Δελφών, και έγινε βασιλιάς των Μυσών, βοήθησε τους Τρώες, τραυματίστηκε από τον Αχιλλέα, ζήτησε οδηγίες γιά την θεραπεία του από το ίδιο μαντείο που του έδωσε τον χρησμό(που έκτοτε έμεινε παροιμιώδης) «ο τρώσας και ιάσεται».Επειδή οι Αχαιοί ήξεραν από άλλη μαντεία, ότι δεν θα έπαιρναν ποτέ την Τροία χωρίς τον Τήλεφο, αποφάσισαν να ζητήσουν από τον Αχιλλέα να τον θεραπεύσει, πράγμα που εκείνος το έκανε με την σκουριά της λόγχης του.Σε αυτήν την συνέλευση ,όπου πάρθηκε η απόφαση θεραπείας του Τήλεφου, αναφέρεται ο γεωγράφος. 

Η καταγωγή του Ομήρου ήταν από τη Σμύρνη. 

Στο λιμάνι των Καρυάνδων κατοικούν Κάρες. 

Πάνω από τον Σιδηρουν λιμένα της Λυκίας, υπάρχει ένα βουνό όπου από το έδαφος βγαίνουν φωτιές που δεν σβήνουν ποτέ. 

Στην Φοινικική ακτή της Συρίας υπάρχουν τρία ανάκτορα.Στην Άραδο, στην Τύρο και στην Ασκάλωνα. 

Το όρος Κάρμηλος, στην φοινικική ακτή της Συρίας, είναι αφιερωμένο στον Δία. 

Στην΄πόλη Ιόππη υπάρχει η παράδοση ότι εδώ έδεσαν την Ανδρομέδα γιά να την κατασπαράξει το Κήτος. 

Στο νησί Κάνωπος της Αιγύπτου, υπάρχουν  σημεία που δείχνουν τον τάφο του Κάνωπος, που ήταν ο Τρώας κυβερνήτης του πλοίου  που έφερε τον Μενέλαο στην Αίγυπτο. Αλλοι εντοπιοι υποστηρίζουν ότι κάποιος Πηλούσιος προσέγγισε το Κάσιο,στην πρώτη εκβολή του Νείλου, ενώ ο Κάνωπος έφτασε εδώ. 

Το σίλφιο παράγεται στα μεσόγεια της Μαρμαρικής, σε μήκος 1500 και παραπάνω σταδίων. 

Οι Μάκες στην Μεγάλη Σύρτι, ξεχειμωνιάζουν με τα κοπάδια τους κοντά στη θάλασσα, και το καλοκαίρι ανεβαίνουν στα μεσόγεια. 

Οι Λωτοφάγοι Λίβυοι τρώνε κυρίως λωτούς και τα παράγωγά τους, από την νήσο Βραχείονα, ενώ έχουν και πολλές αγριελιές. 

Οι Λίβυες που κατοικούν στην Τριτωνίδα λίμνη, στην Μικρή Σύρτιδα, έχουν εξαιρετική ζωή ,εμφάνιση και πλούτο. 

Η λίμνη Κηφησιάδα είναι ο τόπος διαμονής των Μελεαγρίδων ορνίθων που δεν συναντώνται πουθενά αλλού. 

Advertisements